Judge, juror, and executioner

Anato finnstark judge juror and executioner by anatofinnstark dbyo5cf